Osteopati är en form av manuell medicin som behandlar olika besvär i rörelseapparaten. 

Vid nedsatt eller förändrad funktion/rörelse i rörelseapparaten så kommer kroppen att försöka kompensera detta, vilket kan leda till snedbelastningar och överansträngningar som i sin tur kan ge smärta och stelhet.

 Kroppen betraktas som en unik helhet och stort fokus läggs på hur alla olika system samverkar.

Osteopaten använder sina händer som redskap i diagnos och behandling och strävar alltid efter att hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären uppkommit från första början. Det läggs därför stor vikt i att undersöka och behandla hela personen, inte bara symptomen. 

En osteopat behandlar därför inte bara det området som gör ont utan även relaterade strukturer som skulle kunna ha en påverkan. Detta sker utifrån varje persons individuella förutsättningar och görs för att på så sätt skapa det bästa möjliga utgångsläget för kroppens förmåga att självläka.

Kroppen är alltså en helhet och har en fantastisk förmåga att läka sig själv, ibland behöver den bara lite hjälp på vägen!